Pučki prijatelj

Pučki prijatelj, glasilo hrv. katoličkog pokreta u Istri, s kršćansko-socijalnim usmjerenjem. Pokrenuo ga je biskup A. Mahnič 1899., a izdavala ga je i tiskala krčka biskupija. Izlazio je tjedno, u Krku (1899–1911), Pazinu (1911–20) i Trstu (1920–22. i 1924–28).