Hrvatska škola, časopis

Hrvatska škola, list za školstvo, prosvjetu i književnost istoimenoga Katoličkoga učiteljskoga društva za Istru. Izlazio je u Pazinu kao mjesečnik od siječnja 1912. do srpnja 1914 (gl. urednik do 1913. J. Baćić, potom M. Zlatić) te u Ljubljani kao godišnjak 1916 (urednici J. Baćić i S. Brajša), a nakon toga prestaje izlaziti.

U Pazinu ga je tiskalo Tiskovno društvo. Bilo je vrlo borbeno i angažirano kat. pedagoško glasilo. Gotovo su u svakom broju objavljivane žestoke polemike s protivnicima, izravno ili neizravno napadajući liberalne učitelje i njihova stajališta. Gl. su mu knjiž. suradnici bili svećenici L. Kalac (pseud. Vrlinov), franjevac i pjesnik istar. preporodnog pokreta, te msgr. A. Kalac (pseud. Nadan Zorin), u to doba pazinski prepošt i jedan od najistaknutijih preporoditelja. Redoviti su knjiž. suradnici bili još Ivan Mahulja, Štefka Leban i J. Cecinović, a kao prevoditelj Jerolim Dragutin Defilipis, ravnajući učitelj i upravitelj škole Družbe sv. Ćirila i Metoda u Cresu, i dr. Časopis je povremeno objavljivao etnografsku građu, npr. narodne poslovice, basne i dr., donosio kratke vijesti o knjigama i novinama. Međutim, nije imao širega utjecaja u Istri iako je stekao mnogo pristaša među klerikalno opredijeljenim čitateljima u Sloveniji i Hrvatskoj.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Rožanc, Marcel