Crkva sv. Jurja u Buzetu

Crkva je podignuta na najvišem dijelu starog grada Buzeta, a obnovljena u XVII. st. što potvrđuje grb kapetana Marca Antonija Erizza ugrađen iznad portala. To je najbogatija crkva na Buzeštini s tri barokna pozlaćena oltara sa slikama.

Na glavnom je oltaru pozlaćen okvir niše u kojoj je smještena skulptura Bogorodice s djetetom. Uz glavni oltar s obje su strane velike zidne slike, na jednoj sv. Andrija, sv. Juraj i sv. Lucija, a na drugoj sv. Barbara, sv. Apolonija i apostol Šimun. Najvrjedniji dio inventara u crkvi je ciklus od šest velikih slika s prikazom „Čuda Antuna Padovanskog" nastao početkom XVIII. st. Gradski Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri pokrenuo je proces obnove umjetnina te su slike restaurirane, a u crkvi su obavljeni i konzervatorsko-restauratorski radovi zaštite kasnobarokne štukaturne dekoracije, na crkvenom stropu nastale polovicom XVIII. st. O crkvi je u prošlosti brigu vodila bratovština sv. Jurja, sveca zaštitnika tvrđave, i opremala ju je suvremenim i kvalitetnim inventarom umjetnina.

 

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

B. Jakovljević, Crkva sv. Jurja u Buzetu, Istarska Danica, 2009., 136-137.