Codex diplomaticus Regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae (Diplomatički zbornik Kraljevstva Hrvatskoga, Slavonskog i Dalmatinskoga)

Codex diplomaticus Regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae (Diplomatički zbornik Kraljevstva Hrvatskoga, Slavonskog i Dalmatinskoga), najveći hrvatski diplomatar, što ga je potkraj XIX. st. pokrenuo predsjednik JAZU Tadija Smičiklas. 

Kako je diplomatički zbornik (1874-75) Ivana Kukuljevića Sakcinskoga bio zastario, a djelo Franje Račkoga Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam illustrantia(1877) još uvijek zadovoljavalo znanstvene kriterije objavljivanja izvornoga gradiva, Smičiklas je svoj Codex započeo s drugim sveskom kronološki se nadovezujući na Documenta. Prvih je 11 sv. uredio sam, a nakon njegove smrti (1914) gradivo koje je on prikupio uredili su Emilij Laszowsky (sv. 13), Marko Kostrenčić (sv. 13-16), Stjepan Gunjača (sv. 17) i Duje Rendić-Miočević (sv. 18). Prvi je svezak objavljen tek 1967. u Kostrenčićevoj redakciji, u kojem su isprave za razdoblje do XII. st. za tisak priredili Miljen Šamšalović i Jakov Stipišić. Uz spomenute je znanstvenike na Diplomatičkom zborniku, alternativno zvanom i Smičiklasov zbornik, radio niz istaknutih hrvatskih diplomatičara: Milan Šufflay, Euzebije Fermendžin, Ferdo Šišić, Bogoljub Krnic, Josip Lučić, Mirjana Matijević Sokol, Vesna Gamulin Tudjina i dr. Urednici Diplomatičkoga zbornika nastojali su uvrstiti u nj sve dostupno gradivo domaćih i stranih arhiva koje je bilo podrijetlom iz Istre ili se odnosilo na Istru, a koje Pietro Kandler nije uvrstio u svoj Codice diplomatico istriano. Svaka isprava u Diplomatičkom zborniku ima u zaglavlju hrvatski sažetak, a u podnožju teksta podatke o mjestu čuvanja izvornika i popis literature u kojoj je isprava objavljivana. Svi svesci na kraju imaju indekse osoba i mjesta te predmetna kazala.


Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

V. Gamulin i dr. (priredili), Prilozi za bibliografiju objavljenih izvora za povijest Istre, sv. IV, Povijesni spomenici Istre JAZU, Zagreb i Rijeka 1981; V. Gamulin Tudjina i M. Matijević Sokol, Tadija Smičiklas kao izdavač povijesne građe, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 2000, 18.