Stulli, Bernard

Stulli, Bernard, povjesničar i arhivist (Dubrovnik, 17.VIII.1915 - Zagreb, 9.X.1985). Diplomirao je na Pravnome fakultetu u Zagrebu (1941), a doktorsku disertaciju (o albanskom pitanju u XIX. st.) obranio na Filozofskom fakultetu u Zadru (1977). Kraće je vrijeme radio kao odvjetnički i sudski pripravnik te skriptor-vježbenik u dubrovačkom arhivu, a 1949. trajno se nastanio u Zagrebu. 

Potkraj 1940-ih i 1950-ih, uz ostale dužnosti, bio je opunomoćenik ministra pomorstva FNRJ pri Vladi NRH, voditelj i ravnatelj Jadranskog instituta JAZU u Zagrebu, a od 1958. do umirovljenja 1978. ravnatelj Državnog arhiva (poslije Arhiva Hrvatske). Osim arhivske djelatnosti bavio se poviješću pomorstva, pravno-povijesnim problemima, društvenim ustrojima malih zajednica, nacionalno-političkim i revolucionarnim pokretima mornara 1917-18. Istaknuo se prilozima o problemima arhivske službe i arhivskoga zakonodavstva, ali i pitanjima vraćanja arhivalija i kulturnih dobara iz Austrije i Italije. Njegov je opus sadržajno raznolik i kompleksan, te obuhvaća gotovo cijeli hrvatski etnički prostor, napose dubrovački, dalmatinski i istarski (XVI-XVIII. st.). Za historiografiju su važni njegovi radovi o istarskoj prošlosti, u kojima je potvrđivao vrijednost hrvatske baštine te otvarao nove gospodarske i društvene teme: Talijanska historiografija i jadranski iredentizam (Historijski zbornik, 1954., 7), Tršćanska »Fivilla« i Južni Slaveni (Anali Jadranskog instituta, 1956., 1), Labinski fragment »Istarskog razvoda« (Jadranski zbornik, 1957., 2), Borba oko ribolova u obalnom moru Istre: Rovinj i Chioggia u XVIII. st. (1955), Fragmenti plominske općine u Istri (VHARP, 1969., 14), Oko pripadnosti kvarnerskih otoka 1848/1849. i 1861 (VHARP, 1982., 25), Poreština sredinom 19. stoljeća (Porečki zbornik, 1986., 2). Važna su i njegova istraživanja revolucionarnih previranja na Jadranu: Prilozi za historiju 1918-te u Istri i Trstu (VHAR, 1959., 5), Revolucionarno previranje u Istri 1917-1918 (Problemi sjevernog Jadrana, 1972., 2), a poglavito analitički zahvat u društvene ustroje Pazinštine: Istarsko okružje 1825-1860. Prvi dio: Upravni sustav - Demografske prilike - Gospodarska struktura (1984). Njegovi stručni arhivistički radovi velikim dijelom obuhvaćaju i istar. ustanove (npr. Pregled povijesnog razvitka zaštite arhivalija na područjima historijskih arhiva u Pazinu i Rijeci, VHARP, 1980., 23). Za svoj rad primio je mnogobrojna priznanja; bio je član suradnik JAZU.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

D. Klen, Radovi Bernarda Stullija o Istri, Rijeci i Trstu, Arhivski vjesnik, 1987, 30; R. Kolarević, P. Strčić, Biobibliografija dra Bernarda Stullija, Posebna izdanja Arhivskog vjesnika, 1987, 5; isti, Prilog proučavanju Stullijeva prinosa hrvatskoj arhivskoj službi i arhivistici, VDAR, 1999-2000, 41-42.

Slučajna natuknica

Marti, Anton