Antonio Michelazzi, atika glavnog oltara u župnoj crkvi Navještenja Blaženoj Djevici Mariji u Pićnu, barok, 18. st., (preuzeto s http://www.ppmi.hr/hr/patrimonio/katalog-predmeta/item/656/, snimio Ivo Puniš, 2016.)

Michelazzi, Antonio

Michelazzi, Antonio, kipar i oltarist (Gradiška [Gradisca d'Isonzo], 1.XI.1707. - Rijeka, 18.IX.1771.).

Poznat je i kao sculptor fluminensis, jer je u Rijeci imao vlastitu kiparsku i kamenarsku radionicu 1729.-71. Djelovao je na širem području: radio je na katedralama u Gradcu (Grazu) i Zagrebu te u Hrvatskom primorju i Istri.

U Rijeci je za isusovačku crkvu sv. Vida izradio propovjedaonicu i dva oltara, a glavne oltare za augustinsku crkvu sv. Jerolima u Rijeci, i za crkvu sv. Petra i Pavla u Bribiru. U Istri mu se pripisuju oltar Ružarice u prepozitskoj crkvi sv. Nikole u Pazinu, oltar sv. Jurja u Lupoglavu te oltari u župnim crkvama u Pićnu i Gračišću. Kako su tada veze Rijeke i središnje Istre bile jake (pićanski biskupi bili su tada Riječani), riječko je područje moglo oltarima opskrbljivati tržište. Michelazzijeva djela unijela su u riječko-istarsko područje oblike europskog baroka, a pod jakim su utjecajima mletačkog kiparstva XVIII. st.

Više ilustracija s podacima na stranicama Istarska kulturna baština - Patrimonio culturale istriano: http://www.ppmi.hr/hr/patrimonio/katalog-predmeta/?q=michelaz

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Radmila Matejčić, „Antonio Michelazzi »sculptor fluminensis«“, Peristil, 10-11, 1967.-1968., 155-168; Anđela Horvat – R. Matejčić – Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb 1982.; Danko Šourek, Mramorna skulptura i altaristika XVII. i XVIII. stoljeća na području Rijeke i Hrvatskog primorja, doktorska disertacija, Zagreb 2012., 126-194; Mario Pintarić, „Antonio Michelazzi »di professione, scultore de' Marmi«: novi arhivski prilozi za riječkog kipara“, Zbornik za umetnostno zgodovino, 54, 2018., 99-117; Damir Tulić – M. Pintarić, „Io Antonio Michelazzi Architetto di professione. Nepoznati majstorovi projekti i nacrti za Krk, Omišalj, Senj, Karlobag i Rijeku“, Ars Adriatica, 9, 2019., 107-132.

Slučajna natuknica

Rubbi, Antonio