Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Hrvatska enciklopedija: Matejčić, Ivan; dr. sc. Ivan Matejčić izv. prof., https://portal.uniri.hr/portfelj/1970; Hrvatska znanstvena bibliografija: Ivan Matejčić, https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=20342; Bojana Ćustić Juraga, "Nove spoznaje o bogatstvu istarske crkvene baštine", Glas Istre, 14. 12. 2017.; Gordana Jerabek, "O Nagradi 'Vicko Andrić' za zaštitu spomenika kulture", Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, vol. 40, prosinac 2017.; Mens acris in corpore commodo, Zbornik povodom sedamdesetog rođendana Ivana Matejčića, Dissertationes et monographiae 17, Zagreb - Motovun 2021.

Slučajna natuknica

Freske u Vranji