Žene

U ožujku je Međunarodni dan žena, simbolično podsjećanje na povijesnu borbu žena za svekoliku ravnopravnost - spolnu, ekonomsku, političku, obiteljsku, društvenu... kao i pravo na slobodu izbora i odlučivanja o svom životu i zdravlju. Da svemu tome nije (još) tako, pokazuje i njihova vrlo skromna zastupljenost u enciklopedijskim izdanjima.

Na fotografiji: rovinjske tabacchine, prva veća ekonomski samostalnija skupina žena u Istri