Carli, Gian Rinaldo

Carli, Gian Rinaldo, erudit, enciklopedist, književnik, povjesničar i ekonomist (Kopar, 11.IV.1720 - Cusano kraj Milana, 13.II.1795). Završio je filozofiju u koparskom Collegio dei Nobili, potom je 1735-38. studirao u Flambru kraj Talmassonsa (Udine) kod vikara Giuseppea Binija, člana rimske Arcadije. Za kratkotrajna boravka u Kopru osnovao je 9.VII.1739. Accademiju degli Operosi. Od 1740. u Padovi je studirao pravo i usavršavao se u latinskom, grč., hebrejskom i franc. jeziku. Iste je godine primljen u uglednu padovansku Accademiju dei Ricoverati, a 1748. postao je njezinim predsjednikom.