Biletić, Boris Domagoj

Biletić, Boris Domagoj (Pula, 22.III.1957), pjesnik, esejist, književni kritičar, antologičar, publicist, polemičar, prevoditelj, kulturni djelatnik, urednik i nakladnik. Osnovno i srednje obrazovanje (gimnaziju) i Pedagošku akademiju završava u rodnom gradu; zatim diplomira i magistrira na današnjem Odsjeku za kroatistiku i južnoslavenske filologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na istom fakultetu.

Živi i stvara u Rovinju gdje je ravnatelj Gradske knjižnice Matija Vlačić Ilirik. Od druge polovine 1970-ih u hrvatskoj i stranoj periodici objavljuje pjesme, književne kritike, oglede, studije i prijevode. Uvršten je u domaće i strane antologije hrvatskoga pjesništva. Pojedine pjesme i veće pjesničke cjeline prevedene su mu na petnaestak svjetskih jezika. Poezija mu je višeput izvođena na Trećem programu Hrvatskog radija. Suautor je dviju grafičko-pjesničkih mapa. Pokretač je i od osnutka (1996.) glavni i odgovorni urednik pulskog časopisa za književnost, kulturološke i društvene teme Nova Istra. Član je Društva hrvatskih književnika, njegove Uprave u tri mandata i aktualni dopredsjednik Društva; član Hrvatskog centra P.E.N.-a itd. Osnivač je Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika i jedan od pokretača rovinjskih Šoljanovih dana. Godine 1997. bio je gost-književnik međunarodne Zagrebačke slavističke škole, a 2003. pokreće Međunarodnu književnu manifestaciju Pulski dani eseja. Sudjelovao je na brojnim hrvatskim i stranim festivalima poezije. Od 1983. do 2008. objavio je dvadesetak autorskih knjiga, među kojima su - zbirke pjesama: Pjena brzih oblaka, Radovi na nekropoli, Oblik za dušu, Imam riječ (izabrane pjesme), U gostima (prepjevi stihova na strane jezike), Vatrene kugle i monolozi pod križem (izabrane pjesme); - eseji, studije, književne kritike: Bartuljska jabuka, Glasi književne Istre, Pristrani čitatelj (I-II); - publicistika i polemike: Oko Učke, Moja Pula itd. Sastavljač je, urednik i priređivač brojnih zbornika, antologija, pregleda... Tri su mu knjige prevedene u cijelosti. Dobitnik je nagrada: Mlada Struga ‘84 (za knjigu Zublja šutnje), Tin Ujević (1997., Radovi na nekropoli), Austrijske zaklade KulturKontakt (2002., Bartuljska jabuka), Julije Benešić (2008., Pristrani čitatelj, I-II), plakete Sv. Kvirina (2012., za ukupan doprinos hrvatskom pjesništvu)Odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1996) i nagrađen Medaljom Grada Rovinja (1997).

U.

http://www.boris-biletic.iz.hr/