Perović, Branimir (Branko)

Perović, Branimir (Branko), pulski publicist (Berovo (Makedonija), 13.XI.1927 - Pula, 28.XII.2007). Dugi je niz godina proučavao i pisao o pomorskoj orijentaciji, ratnim mornaricama, flotama, brodovima, moru, pomorstvu, morskim dubinama, općoj pomorskoj povijesti i pomorskoj povijesti Pule pod Austro-Ugarskom, te o tenisu.