Socerb

Socerb, naselje ispod krškoga grebena Podgorskoga krasa kraj ceste Kastelec-Prebenico (Prebeneg) na grebenu između mjesta San Dorligo della Valle (Dolina) i Ospa (13°52′N; 45°35′E; 387m nadm. vis.); 19 st. (2002), općina Kopar. 

 

Na kamenom grebenu iznad sela (437 m) stoji istoimena utvrda (njem. San Serff, tal. San Servolo), koja je zbog strateškog položaja više puta mijenjala vlasnike (tršćanski biskupi od 948., grad Trst, Mleci i Austrija, N. Ravbar, obitelj Petazzi i D. Economo). Kraj nje su prapovijesna gradina i rimski ostatci te više jama s arheološkim nalazima. U jami pokraj utvrde nalazi su iz željeznog doba (notranjsko-kraška skupina) i kasnorimska nekropola, a u keltskim pokopima ritualno uništeno oružje (nalazi u Trstu). Prema lokalnoj legendi, u obližnjoj Svetoj jami živio je sv. Socerb, mučenik Sanctus Servulus (III. st.), po kojem su nazvani naselje i utvrda. Utvrda i nalazišta zaštićeni su kao spomenici kulture.

LIT.: A. Dugulin (priređivač), La necropoli di San Servolo. Veneti, Istri, Celti e Romani nel territorio di Trieste, Trieste 2002.
Matej Župančič, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE