Bizantska umjetnost

Bizantska umjetnost, kršć. umjetnost u Bizantskome Carstvu nastala pod utjecajem Bliskog istoka i helenističko-rim. tradicije. U Istri se biz. sastavnica, kao dio kult. nasljeđa, javlja od pol. VI. do pol. VIII.st., a dijeli se na dva razvojna razdoblja: Justinijanovo i poslijejustinijanovsko doba. Umjetnost VI.st., tzv. zlatnoga doba, odn. »bizantske renesanse«, vezuje se ponajprije uz dvije osobe – porečkoga biskupa Eufrazija i ravennskoga nadbiskupa Maksimijana. Eufrazije pol. VI.st. obnavlja katedralni kompleks u Poreču (Eufrazijana) preuredivši juž. crkvu u trobrodnu, troapsidalnu baziliku.