Učkarski zvončić (Tommasinijev)

Učkarski zvončić ili Tommasinijev zvončić (Campanula tommasiniana), biljka iz por. zvončića (Campanulaceae). Stenoendemična, reliktna vrsta, ograničena na usko područje masiva Učke (Vela Učka, Mala Učka, Lovranska i Mošćenička draga) i Planika.

 

Naseljava pukotine sjenovitih vapnenačkih stijena, od razine mora do otprilike 1000m nadm. vis., u endemičnoj zajednici Campanuletum tommasinianae-justinianae. Vrlo je privlačna vrsta, koja u nas nije primjereno hortikulturno vrednovana.

LIT.: J. Damboldt, Campanula tommasiniana Koch und C. waldsteiniana R. et S. Zur Zytotaxonomie zweier mediterraner Reliktsippen, Österreichische Botanische Zeitschrift (Wien), 1965, 112.
S. Brana, Istarska enciklopedija