endemi

Endemi, biljne i životinjske svojte (podvrste, vrste, rodovi, porodice) rasprostranjene na geografski ograničenom području (areal). Endemi u širem smislu obuhvaćaju biljke i životinje rasprostranjene na cijelom jednom kontinentu ili njegovim većim dijelovima (europski endemi, afrički endemi i dr.), dok su emdemi u užem smislu (stenoendemi) biljke i životinje s arealima ograničenima na uža područja (planina, otok, jezero ili pojedini lokalitet). Po nastanku endemi su reliktni (stari ili paleoendemi) i progresivni (mladi ili neoendemi). Reliktni eendemi svojte su što su u geološkoj prošlosti imale znatno veći areal, koji je do danas smanjen njihovim postupnim izumiranjem. Progresivni endemi danas su u punom filogenetskom razvoju, pa još nisu uspjeli osvojiti velik areal. Najviše endema imaju ekološki izolirana područja, kao što su vrhovi planina ili otoci udaljeni od kopna.

Hrvatska se ubraja među endemski važna područja Europe. Od biljnih endema ima više od 100 svojti. Najviše ih je na primorskim planinama te pojedinim otocima i otočnim skupinama. U Istri se susreću primjerice istarska krkavina, istarska vučja stopa, istarski kukurijek, istarski zvončić, učkarski zvončić, Tommasinijeva merinka i dr., a endemski predstavnik morske flore smeđa je alga jadranski bračić (flora). Zahvaljujući svojemu geografskom položaju i geomorfološkim osobitostima Hrvatska obiluje životinjskim endemima, ali zbog male ukupne površine i izdužena oblika mnogi stenoendemi nisu isključivo hrvatski već pripadaju i faunama susjednih država.

Endemima je bogata kopnena fauna krških planina Učke i Ćićarije. Najviše ih je u šumama, na siparima i stijenama, ugl. među puževima, stonogama i tvrdokrilcima. Endemima su osobito mnogobrojni u špiljama, jamama i podzemnim vodama. Fauni Istre pripada čovječja ribica, endem podzemnih voda dinarskoga krša. Endemima obiluju i vode jadranskoga slijeva. U Istri su ugroženi endemi jadranska jesetra, primorska paklara, belica, mren, glavatica, žutalj, glavočić vodenjak i dr. Rijetki hrvatski morski endemi susreću se u Istri. To su glavočić od grote i glavočić crnotrus (glavočići) te jadranski endem, mješčićnica jadranski ciganin (fauna).

Endemi su biološka osobitost flore i faune, koji su uz biološku raznolikost važan element u vrednovanju okoliša, te njihovoj zaštiti treba posvetiti veću pozornost.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply