Medulin, pogled iz Medulinskog zaljeva, (fotografija vlasništvo Glasa Istre, snimio Milivoj Mijošek), 2013.

Medulin

Medulin, naselje jugoistočno od Pule, sjedište općine (44°49′N; 13°56′E; 29 m nadmorske. visine); 2.777 stanovnika (2011.).

Nalazi se na padini koja se sa sjevera spušta prema Medulinskom zaljevu, a središte mu je podalje od mora. Krajem XX. st. Medulin se jako proširio izgradnjom novih stambenih i turističkih zona. Stanovnici se bave uglavnom turizmom, ugostiteljstvom i drugim tercijarnim djelatnostima, ili rade u obližnjoj Puli. U naselju je nekoliko hotela i autokampova, naturistički kamp, mnogobrojni apartmani, sportski tereni te drugi turistički i ugostiteljski sadržaji. Općina Medulin među je najposjećenijim turističkim odredištima u Istri i Hrvatskoj (426 tisuća dolazaka i 2,77 milijuna noćenja u 2019.).

Područje je bilo naseljeno u prapovijesti (neolitički nalazi na Vižuli i Vrčevanu, brončano i željeznodobni na rtu Punta Kašteja i Vrčevanu). Drži se da je na području Medulina bila histarska gradina Mutila. U antici je izgrađen veliki građevinski sklop (I.–VI.st.) na Vižuli (rezidencijalni sklop na zapadnoj strani poluotoka, gospodarska zona na južnoj i jugoistočnoj strani), gdje je 2019. otvoren Arheološki park. Antička nekropola smještena je na širem području prevlake kojom je Vižula spojena s kopnom (Burle). Istraženo je i dokumentirano više od 300 grobova, a raznovrsnost ukopa i grobnih priloga potvrđuje dugotrajno korištenje nekropole. Na području Medulina evidentirano je još nekoliko lokaliteta s antičkim nalazima; oko crkvice sv. Petra na Barbolanu, na Kaželi, na otočiću Levanu

. U pisanim vrelima Medulin se spominje od 1150. pod različitim imenima (Metilinum, Medilinum, Medelinum), a područje je bilo u vlasništvu različitih crkvenih i svjetovnih feudalaca. Već u XII. st. na sjeveroistočnom uglu današnjega glavnoga trga izgrađene su obrambena kula (danas pretvorena u stambenu zgradu) i lođa. Sredinom XVI. st. zbog bolesti i drugih razloga broj stanovnika naglo se smanjio, pa je u gotovo opustjelo selo potkraj XVI. i u XVII. st. više puta naseljavano novo stanovništvo, uglavnom izbjeglice pred Osmanlijama iz Dalmacije.

Zbog intenzivnog razvoja nedaleke Pule u XIX. st. cijelo područje Medulina gravitiralo joj je do druge polovice XX. st., kada je osnovano Turističko društvo Medulin (1958.), a turizam u narednim desetljećima postao temelj gospodarstva.

Današnja župna crkva sv. Agneze izgrađena je 1894. na mjestu prijašnje grobljanske. Dva jednaka zvonika dograđena su uz polukružnu apsidu 1912. Među crkvenom opremom čuva se posrebreni procesijski križ iz XV. st. Razdoblju romanike valja pripisati stariju fazu crkvice Majke Božje od Zdravlja, na istočnoj strani trga. Njezin današnji izgled rezultat je pregradnje tijekom XVII.–XVIII. st. U unutrašnjosti su očuvane freske i glagoljski grafiti iz XV. st. te dijelovi poliptiha stilski bliskog radovima Paola Campse de Bobotija (XVI. st.). U XV. i XVI. st. unutar povijesne jezgre izgrađeno je još nekoliko sakralnih objekata: Sv. Foška, Sv. Antun Padovanski, Sv. Jakov (danas uklopljen u stukturu stambene kuće) i Sv. Kuzma i Damjan (srušen nakon 1905.). Nalazi kamenoga crkvenog namještaja i dijelova portala u ogradnom suhozidu oko crkve sv. Petra na Barbolanu ukazuju na njezinu izvorno predromaničku gradnju. Više je puta obnavljana (posljednji zahvati 1928.), danas je to jednobrodna građevina s izbočenom apsidom, zvonikom na pročelju i lopicom.

http://medulin.hr/
http://www.tzomedulin.org/

http://www.medulinriviera.info/

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Kristina Mihovilić, "Gradina Punta Kašteja kod Medulina, Prilog prahistorijskoj topografiji Istre", Histria Archaeologica, 1979., 1; Robert Matijašić, Gospodarstvo antičke Istre, Pula 1998.; Attilio Krizmanić, "Medolino: sviluppo dell’insediamento", Atti CRS, 2003., 33.

Slučajna natuknica

Barban