Hrpelje

Hrpelje, naselje u zapadnom dijelu Matarske doline (45°36′N; 13°57′E; 501 m nadmorske visine); 665 st. (2002). Na križanju je cesta Trst-Rijeka i Kopar-Ljubljana, sjedište općine Hrpelje-Kozina.