Narodna prosvjeta, društvo

Narodna prosvjeta, učiteljsko društvo osnovano je sred. 1897. na temelju Zakona o društvima iz 1896., i to kao udruga hrv. i slov. učitelja sa sjedištem u Pazinu. Svrha mu je bila organizirana borba za školu na materinskom jeziku, poboljšanje položaja učitelja, njihovo stručno usavršavanje i poboljšanje rada u školi.