Nova Vas, kraj Poreča

Nova Vas (tal. Villanova), naselje 4 km sjeveroistočno od Poreča (45°9′N;13°46′E; 136 m nadm. vis.); 355 st. (2001), grad Poreč. Smješteno je pokraj županijske ceste Poreč–Višnjan, na raskrižju s cestom za Tar i Kosinožiće. Većina radnoaktivnog stanovništva radi u Poreču i obližnjim turist. mjestima, a manji broj se bavi tradicijskim poljodjelstvom (vinova loza, masline, žitarice).