Pazinčica ili Pazinski potok

Pazinčica ili Pazinski potok, stalni vodotok istar. najduže ponornice, koja svoje vode dobiva s vodonosnog, blago položenog i izduženoga porječja s flišnim naslagama. Izvire u zaleđu Boruta i ima nekoliko, ugl. stalnih bočnih pritoka (Brestovica, Toplica, Lipa, Rakov potok i Frnežar) te niz povremenih bujičnih pritoka.

Površina površinskoga porječja iznosi oko 77km2. Sve te vode završavaju u ponoru Pazinske jame. Dužina gl. vodotoka od izvorišta na oko 320m nadm. vis. do Pazina iznosi 18km, uz pad od samo 35–50m. Nakon ubacivanja veće količine boje trasera u vodotok Pazinčice utvrđeno je da se ona pojavila na izvorima uz dolinu Raše, odn. u Raškom zaljevu (izvori Sv. Antun, Rakonek, Grdak, Sušaki). Uz izvore je uređeno vodocrpilište za južni dio Istre. Poniranje naplavljene vode u istar. ponorima sporije je u odnosu na druge ponore na području krša. Razlog je što se u posljednjih nekoliko desetljeća u kanalima ponora taloži sve više plastičnog i drugog teže razgradljiva antropogenog otpada, koji otežava brže protjecanje naplavljene vode. Kemijsko onečišćenje različitim uljima i mazutom smanjuje čistoću i pitkost vode ispunjujući svojim talogom i najuže pukotine. Dio Pazinčice oko Cerovlja ima uređeno korito kako bi se na proširenoj dolini osigurala poljop. obradba okolnoga područja. Budući da je područje ponekad poplavljeno, planirano je podizanje brane radi zaustavljanja poplavnih valova i uporabe nakupljene vode za elektroenergetske potrebe.

S. Božićević