Cerovlje, panorama iz zraka, (preuzeto s https://central-istria.com/destinacije/cerovlje)

Cerovlje

Cerȏvlje (tal. Cerreto [Istriano]), naselje 9 km sjeveroistočno od Pazina (45°16′N; 14°0′E; 278 m nadmorske visine); 197 stanovnika (2021.), sjedište istoimene općine.

Nalazi se na važnom cestovnom pravcu iz Pazina prema Buzetu uz Pazinčicu, s druge strane koje se grana cesta prema Boljunu i Učki.

Prolazak željezničke pruge (Istarska državna željeznica) kroz Cerovlje (1876.) povećao je njegovo značenje. Do XX. st. stanovništvo se gotovo isključivo bavilo poljodjelstvom, potom i stočarstvom (uzgoj goveda, koza, svinja), a 1911. počela je raditi ciglana (Istarska ciglana d. d. Cerovlje, sada ICC concept), jedini industrijski pogon.

Stanovnik je Cerovljȁn, stanovnica Cerovljȃnka, a pridjev cerovljȃnski.

Naselje postoji već u XIII. st., kad pripada Akvilejskomu patrijarhatu, pićanskomu biskupu i naposljetku Pazinskoj knežiji. Prvi se put spominje u Istarskom razvodu, a potom 1498. u Urbaru Pazinske knežije u obliku Czerolach. Župa se spominje u XVII. st.; ukinuta je 1827., a ponovo uspostavljena 1871. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, sagrađena 1804. na mjestu negdašnje crkve (glagoljski natpis spominje 1592.) i dograđena 1910., posjeduje pozlaćeni kalež iz XVI. st. Zvonik joj je sagrađen 1978.

Crkva Sv. Trojice na obližnjem brdu kasnogotička je jednobrodna građevina iz prve polovice XV. st. Poligonalno svetište nadsvedeno je križno-zvjezdolikim svodom, na kojem su gotičke freske nepoznatoga talijanskog majstora iz doba gradnje crkve. Godine 1588. (glagoljski natpis) produljena je lađa i na pročelju izgrađena preslica, kojoj je pridodana i lopica. Na lokalitetu Previž crkva je sv. Martina iz XVI. st. (obnovljena 1990.).

Općina Cerovlje, jedinica lokalne samouprave u središnjoj Istri, na istočnoj Pazinštini. Prostire se na 107 m2, broji 1.453 stanovnika (2021.). Osim Cerovlja obuhvaća i naselja Belaj (12 stanovnika, 2021.), Borut (180), Ćusi (58), Draguć (56), Gologorica (237), Gologorički Dol (64), Gradinje (33), Grimalda (75), Korelići (46), Novaki Pazinski (181), Oslići (55), Pagubice (120), Paz (62) i Previž (77). Općina je samoupravno organizirana u deset mjesnih odbora: Cerovlje (Cerovlje, Kažel, Stipani, Anzuri, Brni, Bubići, Čohilji, Grandići, Grešti, Juršići, Lovrečići, Previž i Stancija Previž), Borut (Bilići, Bonašini, Borut, Budaki, Bužići, Čuleti, Dausi, Grdinići, Kvartiri, Moloni, Orlovići, Poli Farož, Poljanice, Sandalji i Selo), Draguć (Draguć, Zajerci, Kovačići, Marinčići, Markulini, Bijančići, Brčine, Jakolići, Korelići, Krpani, Mesarići, Rigi, Ravni, Glavini, Komari, Baštini, Bezjaki, Flegi, Oslići, Šegari, Škrinjari i Tibole), Gologorica (Baroni, Gologorica, Gospodi, Jakotići, Juratići, Posini, Piljani, Rismanica, Sidreti, Stancija, Stepen, Štrapići, Vicini i Zovići), Gologorički Dol (Bratičići, Gržani, Kočebari, Lukačići, Radetići, Stancija, Šepčići i Želeski), Gradinje (Banovina, Gajani, Kranjčići, Mandari, Matuljci, Muzlovci, Rogovinci i Runkovci), Grimalda (Cerje, Grimalda, Krušjak, Podmeja i Podmerišće), Pagubice (Drenovik, Mlake, Omošćice, Orlišće, Pagubice i Zabrdo), Paz (Andrejevići, Bregi, Čehi-Afrići, Filipići, Furuli, Gržini, Ivančići, Muzari, Perčevija, Rakovik, Rudetija, Tenčići, Tupaljica, Makarunska Vas, Paz, Barešići, Belaj, Fućki, Kovači, Miličići, Perasići, Šerebi, Šimunci, Špelići, Tajnari i Vala Belajska) i Novaki Pazinski (Bani, Brdo, Dujanići, Flegari, Jerončići, Križmani, Martinčići, Mohorići, Novaki Pazinski, Oravići, Peručići, Skoki, Ćusi, Marečići, Srpani, Šegari i Toncini te dio naselja Zarečje [Kovačići i Šestani]).

Grb Općine Cerovlje je štit zlatne (žute) boje koji se nalazi na stiliziranome plaštu plave, zlatne (žute) i zelene boje. Na gornjem dijelu štita preko zlatne (žute) podloge ispisana je plavim slovima riječ Cerovlje, a polje štita ispod toga, ispunjeno je horizontalnim linijskim rasterom, također plave boje. Preko polja štita položena je grančica cera (hrasta) zelene boje s dva ploda (žira) zlatne (žute) boje. Grančica i plodovi cera prekrivaju srazmjerni dio polja štita. Zastava je okomita, žute boje, s grbom u sredini, a vrh mu je na polovici zastave.

Dan općine obilježava se 22. lipnja.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Cerovljanski zbornik. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Cerovlje i okolica od prapovijesti do danas, Pazin 1990.; "Statut Općine Cerovlje (pročišćeni tekst)", Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi, 21, 23. 4. 2021. 737-757.; III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Cerovlje (prijedlog plana), studeni 2020.

Slučajna natuknica

Marčana