Egzodus

Egzodus (lat. exodus, od grč. ἔξοδος: izlazak; biblijsko izbavljenje Židova iz egipatskoga sužanjstva), odlazak velikoga broja ljudi iz nekoga mjesta. Pojam se koristi za dva velika vala iseljavanja iz Istre: iseljavanje Hrvata i Slovenaca nakon I. svjetskog rata, kada je Istra bila u sastavu Italije, te iseljavanje mahom Talijana nakon II. svjetskog rata, kada je Istra pripala Jugoslaviji.