Gavardo

Gavardo, koparska plemićka obitelj (XIII–XX.st.) podrijetlom iz mjesta S. Martino di Gavardo (Brescia). Praotac koparskoga odvjetka obitelji (1210) bio je Gavardo I., koji je bio u službi akvilejskoga patrijarha Volchera. U XIV.st. obitelj se razdijelila na dvije grane: prva je izumrla u XIX.st.; druga, koja potječe od Filippa II., upisana 1431. u registar koparskoga plemstva, bila je 1416. primljena u Veliko vijeće, a u XV.st. i u puljsko plemstvo.