Puschi, Alberto

Puschi, Alberto, arheolog (Trst, 13.II.1853 – ?, 9.XI.1922). Studirao je zemljopis i povijest u Grazu, a nakon povratka u Trst iste je predmete predavao u gimnaziji. God. 1884–1919. bio je ravnateljem Gradskoga muzeja (Museo civico di antichità) u Trstu. Bio je savjetnikom udruge Società di Minerva, 1887–1902. urednikom časopisa Archeografo Triestino, uz to predsjednikom društva Società Alpina delle Giulie i članom savjeta društva Società Istriana di Archeologia e Storia Patria u vrijeme kad je njime predsjedao A. Amoroso.