Radovani

Radovani, naselje kraj Višnjana (45°15′N; 13°43′E; 220m nadm. vis.); 51 st. (2001), općina Višnjan. Nalazi se na brežuljkastu području s plodnim poljima, pokraj ceste Pula–Buje. Stanovnici se bave poljodjelstvom (vinova loza, masline, žitarice) i stočarstvom. Nastalo u XVI–XVII.st. na mjestu starijega naselja, doseljenjem izbjeglica pred Osmanlijama iz Dalmacije (toponim potječe od prezimena doseljenika).