Rakotule

Rakotule, naselje 2,5 km zapadno od Karojbe (45°19′N; 13°46′E; 286m nadm. vis.); 234st. (2001), 6km jugozapadno od općinskoga središta Motovuna. Smještene su uz lokalnu cestu oko 500m od županijske prometnice Karojba–Višnjan, u središtu niza zaselaka (Močibobi, Radoslavići, Kuzmi, Kramerovi).