Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

I. Mihovilović, „Internacija i progon popa Luke Kirca", Kalendar Jurina i Franina, Pula 1973.,; J. Demarin, „Luka Kirac - svjetao lik u povijesti Istre", Istra, 7-8/1974.; J. Bratulić, Istarske književne teme, Pula 1987.; M. Dabo, „Hrvatski narodni preporod", Monografija općine Medulin (ur. Andrej Bader), Medulin 2013., M. Bertoša, Etos i etnos zavičaja, Pula-Rijeka 1985.; M. Bertoša, „Kirac, Luka", Istarska enciklopedija, Zagreb 2005.; M. Rojnić, „O don Luki i njegovu radu", Crtice iz istarske povijesti (autor Luka Kirac), Pazin 1990. (Zagreb 1946.); J. Jelinčić, „Dokumenti o don Luki Kircu u Historijskom arhivu Pazin", Pazinski memorijal, 16/1988., br. 1; H. Buršić, „223 hrabra potpisa", Monografija općine Medulin (ur. Andrej Bader), Medulin 2013.,220-224.; I. Žagar, Razvoj turizma u Općini Medulin od konca 19. stoljeća do danas, Monografija Općine Medulin (ur. Andrej Bader), Medulin 2013.; „Iz Puljštine", Istarska riječ (Trst), 1. 11. 1923.

Slučajna natuknica

Županija