Ližnjan

Ližnjan, naselje jugoistočno od Pule (44°50′N; 13°57′E; 61 m nadm. vis.); 989 st. (2001), sjedište općine. Nalazi se na padini što se spušta prema moru oko 2 km sjeverozapadno od uvale Kuje, koja mu je prirodnom lukom. Osim tradicionalnim poljodjelstvom, stanovnici se ugl. bave turizmom ili rade u Puli i Medulinu. U posljednje se vrijeme potiče razvoj konjičkoga sporta, lova i sportskoga ribolova. Područje je bilo naseljeno u prapovijesti (gradine u okolici) i antici (rimske ladanjske vile i natpisi).