Cerut, Silvester

Cerut, Silvester, učitelj i kulturni djelatnik (Rižana kraj Lazareta, 31.XII.1889. - Dachau, 24.II.1945.).

U Kopru završio učiteljsku školu i do I. svjetskog rata radio u Truškama kao prosvjetni djelatnik i zborovođa pjevačkoga društva Straža. Osnovao je limenu glazbu u Truškama i Loparu. Nakon I. svjetskog rata u Ricmanjima je bio školskim ravnateljem, a vodio je i pjevački zbor i čitaonicu. U školskoj godini 1923./24. poučavao je u Predloki, odakle je emigrirao u Kraljevinu SHS. Za njemačke okupacije ponovno je bio progonjen i interniran je u koncentracijski logor u Dachauu.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Minka Lavrenčič Pahor, Primorski učitelji 1914-1941, Prispevek k proučevanju zgodovine slovenskega šolstva na Primorskem, Trst 1994.