Predloka

Predloka, arheološko nalazište kraj Loke (1 km južno ispod Črnoga Kala), na obroncima brežuljka iznad ceste za Zazid. Kraj župne crkve sv. Ivana Krstitelja arheološki nalazi (epigrafski spomenici) poznati su od XIX. st. 

Iskapanja poduzeta 1972-84. otkrila su rimsku i ranosrednjovjekovnu nekropolu, te ostatke rimske ladanjske vile. Građevina je nastala u I. st. pr. Kr. Oko 400. u naselju je bilo vojnika, iako ono nije bilo utvrđeno. Položaj pod kraškim rubom u Rižanskoj dolini govori o vojnoj postaji (Claustra Alpium Iuliarum). Materijal upućuje na intenzivan život u V-VI. st., slično kao u Kopru i drugim istarskim nalazištima. Kosturni grobovi romanskoga stanovništva (VI-VIII. st.) i elementi köttlaške, dalmatinske i bjelobrdske kulture od kraja VIII. do XI. st. govore o ranom i kontinuiranu naseljavanju Slavena, u skladu s interpretacijama listine Rižanske skupštine. Selo Lounca spominje se 1076. u darovnici samostanu iz Freisinga (Freisinška biskupija).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

E. Boltin-Tome, Predloka - antična in zgodnjesrednjeveška lokaliteta, u: Arheološka istraživanja u Istri i Hrvatskom primorju, II., Pula 1987; V. Vidrih-Perko, M. Župančič, Late Roman Amphorae from SW Slovenia and Peninsula of Istria, British Archaeological Reports, Oxford 2004.