Lugnani, Giuseppe de

Lugnani, Giuseppe de, inženjer, povjesničar i pjesnik (Kopar, 18.II.1793 - Sv. Katarina kraj Valdoltre, 27.VI.1857). Školovao se u koparskom plemićkom kolegiju, a građevinarstvo i arhitekturu diplomirao u Padovi 1810. 

 

Podučavao je matematiku i fiziku na Collège de Trieste i u c. i k. gimnaziji u Kopru, a od 1817. zemljopis, povijest i trgovačke znanosti u c. i k. Trgovačkoj i nautičkoj akademiji u Trstu (I. R. Accademia di Commercio e Nautica), utemeljenju koje je i sam pridonio te kojoj je od 1843. bio ravnateljem. God. 1850. postavio je temelje za nastanak Astronomskoga nautičkog opservatorija. U istom je razdoblju (1815-57) bio i ravnateljem Gradske knjižnice (Biblioteca Civica), koju je preselio u sjedište akademije na Leipziškom trgu (danas Hortisov trg). God. 1830-43. vodio je L'Osservatore Triestino, surađujući i s Giornale del Lloyd i udrugom Minerva. Historiografska mu djela obuhvaćaju raspon od opće povijesti (Studii sopra la storia universale u 6 sv., 1838-39) do zavičajne povijesti (Condizione religiosa di Capodistria alla fine dello scorso secolo, L'Istria, 1846, 47-48), dok su zemljopisna djela usredotočena na prinose o Trstu i Istri (Golfo di Trieste; Posizioni geografiche in Istria, obje u Archeografo Triestino,1829, 1). Podupirao je habsburšku politiku i bio je autorom više tragedija i pjesama, od kojih je neke posvetio caru u povodu otvaranja Bečkoga kongresa 1814.

LIT.: P. Blasi, Poeti dell'Istria. Dai Dogi a Francesco Giuseppe (1797-1847), Trieste 1997.
D. Krmac, Istarska enciklopedija