Hrvatski narodni preporod

Hrvatski narodni preporod, nacionalni pokret istar. Hrvata od 1860-ih do poč. XX. st. Početnim razdobljem procesa hrv. nacionalne integracije u Istri smatra se razdoblje od 1830-ih do poč. 1860-ih, koje je obilježeno prodorom ideja ilirizma i početkom smišljenoga rada na ostvarivanju nac. ciljeva.