Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Nikola Žic, Biskup Dobrila u Istarskom saboru, Zagreb 1926.; Božo Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, I, Pazin 1967.; isti, "Biskup Dobrila i njegovo doba (1861–1882)", u: Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri, (Zbornik), Zagreb 1969.; isti, Preporoditelj Istre biskup dr. Juraj Dobrila, Pazin 1970.; Petar Strčić, "Oko pokretanja »Naše Sloge«", Pazinski memorijal, 1970., 1; Makso Peloza, "Rimski dosje Jurja Dobrile", ibid., 1982, 11; isti, "10 godina istraživačkog rada na izvorima za život i rad Jurja Dobrile (1972–1982)", Croatica Christiana periodica, 6, 1982., 10; Mirjana Strčić, Istarska beseda i pobuna, I–II, Pula 1984.–85.; Juraj Dobrila 1812–1882, istarski preporoditelj (Zbornik), Pazin 1985.; Mihovil Dabo, Sve za Boga, vjeru i puk: biskup Juraj Dobrila u svom vremenu, Pazin 2015.