Tradicijska prehrana

Tradicijska prehrana, oblik prehrane koji je odraz kulinarske baštine. Prehrana seoskih kućanstava do sredine XX.st. bila je jednostavna i temeljila se ponajviše na proizvodima vlastitog uzgoja (samo se manji dio namirnica kupovao ili nabavljao razmjenom), te je bila odraz proizvodnje seoskoga domaćinstva.

Kako se dela supa.
download mp3

Kako se dela skuta (Romano Percan, Rakalj).
download mp3

Pan dolce iz Galižane (na talijanskom dijalektu).
download mp3

Kako se misija kruh (Foška Rudan).
download mp3

Kako se dela palenta (Davorka Šaina, Katun Lindarski).
download mp3