Istra, emigrantsko glasilo

Istra, glasilo istar. emigranata u Jugoslaviji, koje je izlazilo u Zagrebu od 1929. do 1940. Prvi broj izašao je 22.VII.1929. kao polumjesečnik, potom list izlazi tri puta mjesečno i naposljetku kao tjednik.