Demarin, Josip

Demarin, Josip (pseud. Titus), pedagog, pedagoški pisac, leksikograf, prevoditelj (Medulin, 16.I.1895. – Rijeka, 15.X.1981.). Učiteljsku školu polazio je u Kastvu, a završio u Arbanasima kraj Zadra. God. 1913–15. radio je u Medulinu i Hreljićima, no austr. su ga vlasti zbog njegova nac. i kult. rada među Hrvatima dale zatvoriti u Ljubljani. Potom je upućen na rusku bojišnicu, gdje je 1916. prešao na stranu Rusa, stupio u Crvenu armiju, zatim u Moskvi bio predavačem na tečajevima za zapovjednike voj. postrojbi. Vratio se u Istru 1921. i zaposlio u Vodicama na Ćićariji, gdje je, među ostalim, osnovao mješoviti pjevački zbor, ali je zbog faš. prijetnji emigrirao 1926. u Jugoslaviju. Na zagrebačkoj Višoj pedagoškoj školi diplomirao je 1930. pedagogiju, psihologiju, hrv. jezik i književnost te povijest. Predavao je na učiteljskim školama u Mariboru i Zagrebu, a 1941–65. metodiku na višim pedagoškim školama u Zagrebu i u Splitu. Od 1913. objavio je više od 200 ped. članaka i rasprava te bibliografija i sl. u stručnim i dr. časopisima (Narodnoj prosvjeti, Našoj slogi, Istarskoj riječi, Učiteljskom listu, Napretku, Građanskoj školi, Nastavnom vjesniku i dr., a najviše u Pedagoškom radu, Školskim novinama, Glasu Istre). Sudjelovao je u uređivanju Pedagogijskoga leksikona (Zagreb 1939), a 10 god. uređivao je ped. časopis Napredak, u kojem je pisao ocjene i prikaze ped. djela. Objavio je studiju Građa za povijest pedagogije Hrvata, Srba i Slovenaca (Zagreb 1940), opširan rad iz povijesti školstva Povijest i razvitak viših pedagoških škola u Hrvatskoj (Zagreb 1954) i iz didaktike Nastava povijesti u osnovnoj školi (Zagreb 1961., prevedeno na slovenski), te Viša pedagoška škola u Zagrebu. Od 1929. djelovao je u Hrvatskom pedagoško-književnom zboru u Zagrebu (više god. u upravnom odn. nadzornom odboru), a od 1974. bio je njegovim počasnim članom. Dio njegovih radova, vezan za Istru, prikazuje život i rad značajnih ličnosti iz kulture i politike te zbivanja novije istar. povijesti (npr. o Medulinu u nar. preporodu, o doprinosu Ćirilometodske družbe nar. preporodu i dr.). Dobio je Republičku nagradu za životno djelo »Ivan Filipović« (1969) i više dr. priznanja. Posmrtni su mu ostatci preneseni na groblje u Medulinu.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Duraković, O životu i pedagoškom djelu Josipa Demarina (s bibliografijom), Radovi Pedagoškog fakulteta u Rijeci, 1985, 5.

Slučajna natuknica

Ivezić, Ljubica