Audio


Briškula, sjećanje na Mate Balotu, govor Romano Percan.

Jena ljubav recitacija Marija Crnobori.

Pramaliće, Dragi kamen, Mate Balota.

Procvale su rože i viole originalni glas Mate Balote i Lovro Raić.

Sipe piva, Dragi kamen, Mate balote, izvodi Ivo Erman.

Govor Slavka Zlatića na sahrni Mate Balote.

Govor Ive Percana na sahrani Mate Balote.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Marin Franičević, Mate Balota, u: Izabrana djela (Pavić, Balota, Ljubić, Gervais), PSHK, 105, Zagreb 1973.; Ante - Tone Mirković, Bibliografija Mije Mirkovića – Mate Balote (1918.–1988.), Susreti na dragom kamenu, 1988. (1990.), 16; Boris Biletić (urednik), Književno djelo Mate Balote, Zagreb 1998.; isti (priređivač), Mate Balota – Živi glas hrvatske Istre (Izbor iz djela), Vinkovci 1999.; Zbornik radova o Miji Mirkoviću – Mati Baloti, Kastav 1999.; A.-T. Mirković, Bibliografija Mije Mirkovića – Mate Balote (1989.–2001.), Susreti na dragom kamenu, 2001., 22; Božo Rudež (urednik), Mijo Mirković: hommage uz 100. obljetnicu rođenja, Zagreb 2001.