Zračni promet

Zračni promet, u Istri započinje s voj. zrakoplovstvom austroug. Ratne mornarice, koja se oko 1910. počela zanimati za uspostavljanje sustava zračnoga izviđanja na moru. Tako su 1911. na obuku u Njemačku upućena dva časnika za upravljanje zračnim brodovima – cepelinima.