Diminić, Josip

Diminić, Josip (Diminići kod Labina, 17.VI.1937), kipar, slikar. Školovao se u Diminićima i Labinu, te u Školi za primijenjene umjetnosti u Zagrebu gdje je 1957. godine maturirao na slikarskom odjelu. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirao jeslikarstvo 1963. godine kada se počinje baviti i skulpturom. Postao je članom ULUH-a, današnjeg HDLU-a te se vratio u Labin gdje nastavlja stvarati u svom ateljeu .

Bavio se paralelno slikarstvom i grafikom iako će se najviše iskazati u kiparstvu. Sredinom 60-tih godina prošlog stoljeća pridružio se inicijativama za vrednovanje istarskog suvenira, a od 1968. godine sudjeluje u radu Čakavskog sabora. Na njegov se poticaj 1969. godine osnovao Mediteranski kiparski simpozij u Labinu čijim je tajnikom imenovao 1970. godine, a predsjednikom 1983. Sudjeluje i ustanovljuje izložbe Ars Histriae, kiparske škole Montraker, a uz brojne izložbe i likovne manifestacije u zemlji i inozemstvu, inicijator je niza spomeničkih projekata. Neprestano istražuje i stvara, te je do sada ostvario preko 100 samostalnih izložbi, te više od 300 skupnih. Živi i radi u Diminićima kod Labina.   

U.