Haračić, Ambroz

Haračić, Ambroz, prirodoslovac, meteorolog (Mali Lošinj, 5.XII.1855 - Mali Lošinj, 6.X.1916). Studirao je filozofiju, matematiku i kemiju na sveučilištima u Grazu i Beču. Radio je u Pomorskoj školi u Trstu, a od 1879. u Pomorskoj školi u Malom Lošinju.