Borut

Borut, naselje 5 km sjeveroistočno od Cerovlja (45°19′N; 14°3′E; 300 m nadm. vis.); 233 st. (2001). Nalazi se u općini Cerovlje, na cesti Pazin–Lupoglav, kraj želj. postaje. Čini ga niz raspršenih zaselaka: Budaki, Buzići, Čuleti, Dausi, Grdinići, Grgurići, Muloni, Orlovići, Poljanice, Sandalji, oko doline Borutskoga potoka (pritoka Pazinčice).