Lupoglav, (fotografija vlasništvo Glasa Istre, snimio Anđelo Dagostin), 2011.

Lupoglav

Lȕpoglav (tal. tradicionalno Lupoglava, službeno Lupogliano, njem. Mährenfels), naselje podno jugoistočnih obronaka Ćićarije (45°21′N; 14°06′E; 384 m nadmorske visine); 298 stanovnika (2021.); sjedište općine.

Nalazi se između Vranje i Roča, blizu raskrižja cesta iz Buzeta, Rijeke (kroz tunel Učku) i Pazina, te na željezničkoj pruzi Divača – Pula; tu se odvaja pruga za teretnu luku Bršica (Štalije) u Raškom zaljevu, danas zatvorena za promet (Raška pruga).

Stanovnik je Lupoglȃvčan i Lupoglȁvac, stanovnica Lupoglȃvka, a pridjev lupoglȃvski i lȕpoglavski. Stanovnici se bave uglavnom poljodjelstvom, stočarstvom i uslužnim djelatnostima, najviše prometom.

Područje je bilo naseljeno u prapovijesti, a u srednjem se vijeku razvio feudalni kaštel na litici (na 829 m nadmorske visine) iznad sela Gorenja Vas. Prvi se put u izvorima pouzdano spominje 1264. kao kaštel akvilejskog patrijarha. Posjedom je upravljalo više vazalnih feudalnih obitelji, među kojima se ističu Gorički, Ebersteini i Herbersteini, a postupno se oblikovala i Lupoglavska gospoštija (koja je obuhvaćala Gorenju i Dolenju Vas, Lesišćinu i Semić te izdvojene posjede Krajcar Breg, Krbune, Sutivanac i Šumber). Habsburgovci ga stječu 1525. i potom prepuštaju svojim vazalima, među kojima se ističe kliški knez i senjski kapetan Petar Kružić.

U posjed obitelji Brigido došao je 1634., čiji će ostati do sredine XIX. st. Oni su izgradili novi utvrđeni ladanjski kompleks podno staroga kaštela, na cesti između Vranje i Roča, poznat kao kaštel Brigido. Potpuno je očuvana središnja stambena dvokatnica s prizemljem gospodarske namjene. U unutrašnjosti su ostatci geometrijskih štukatura i opreme kućne kapele. Dvorac je utvrđen zidinama sa stražarskim ophodom, puškarnicama i četvrtastim ugaonim kulama. Uz vanjsku stranu istočnih zidina prizidana je staja (u XX. st. nadograđena i preuređena za stanovanje).

Današnje naselje razvilo se oko kaštela u XIX. i XX. st., osobito poslije izgradnje željezničke pruge. Crkveno pripada župi sv. Martina u Dolenjoj Vasi.

Općina Lupoglav prostire se južno od istočnog pobrđa Ćićarije i duž zapadnih obronaka Učke, a na jugu joj je Boljunsko polje. Površina općine je 92,2 km2, a broji 836 stanovnika (2021.).

Uz Lupoglav na području općine su naselja: Boljun (64 stanovnika, 2021.), Boljunsko Polje (143), Brest pod Učkom (47), Dolenja Vas (48), Lesišćina (75), Semić (69) i Vranja (92). Organizirana je u pet mjesnih odbora: Boljun (Boljun, Brus, Furlanići, Komarija, Rakanati, Ravno Brdo, Šupljini, Boljunsko Polje, Katun, Kirčija, Mandići, Troštija, Pikulići, Romanija, Fabići, Martići, Križmanija, Francetići, Kurelići, Perići, Novljani, Sergovići, Knezi, Markovići, Opatija, Šestani i Brnci), Lupoglav (Lupoglav, Pristava, Prčini, Ribarići, Vidići, Barbići, Mariškići, Mikuličići, Orešje, Kovači i Škrlji), Dolenja Vas - Lesišćina (Dolenja Vas, Lesišćina, Bafi, Ivšići, Prašići, Purini, Molji, Staraji, Kancijanići, Mateši, Zajci, Mihelci, Pavići, Pengari, Suši, Šekulini, Vuki, Brgini, Dajčići, Filinići, Gamberi, Jadrinčići, Kosići, Kosovija, Lovrinčići, Luketići, Malinari, Mrzlići, Muzorini, Silonji, Bašići, Sv. Stjepan, Škratlji, Španjarija i Viskovići), Brest - Semić (Brest pod Učkom, Semić, Banjuhi, Beletići, Hacmani, Prošijani i Dvorani) i Vranja (Vranja, Mavrovija, Kikovija, Stara Cesta, Grozići, Sergovija, Rušanija, Baričevići, Brci i Zrinšćaki).

Na području općine je zapadni ulaz tunela Učka te dijelovi Parka prirode Učka.

Grb Općine Lupoglav je pravokutni štit (starofrancuski) crvene boje, obrubljen zlatnim (žutim) rubom, u čijoj je sredini zlatnik s likom dvoglavog starorimskog boga Jana (Janus), a oko zlatnika zlatna je zmija koja jede svoj rep (urobor, uroboros). Zastava je crvene boje, s grbom u sredini. Ovaj grb u upotrebi je od 2000. dočim je prvi grb novonastale općine Lupoglav, iz 1994., bio starofrancuski štit s kaštelom (s četiri kule i zidinama na zelenom brijegu) u sredini. Za vrijeme talijanske uprave tadašnjoj općini Lupoglav bio je 1937. dodijeljen grb s likom sv. Jurja koji ubija zmaja.

Dan Općine Lupoglav obilježava se 13. srpnja, na spomen datuma dokumenta iz 1264. u kojemu se navodi lupoglavski kaštel (castrum Lupoglau).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Zbornik Općine Lupoglav, 1, 1997.; Danijela Juričić Čargo, Gospodarski razvoj lupoglavskega gospostva v 16. stoletju v luči urbarjev in urbarialnih zapisov 1523-1573 (z objavo urbarjev iz let 1523 in 1573), Ljubljana 1999.; Zbornik Općine Lupoglav, 4, 2003.; Statut Općine Lupoglav, 10. 9. 2009.; Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Zagreb 2011.; Josip Banić, Istarski kašteli, Pula 2022., 108-113; Željko Heimer, "Lupoglav" i "Lupoglav 1994.- 2000.", na: FAME - The Flags and Arms of the Modern Era / Zastave i grbovi suvremenog doba, https://zeljko-heimer-fame.from.hr/hrvat/index.html, pristupljeno 1. 11. 2022.

Slučajna natuknica

Žminj