Mihovilović, Ive

Mihovilović, Ive (pseud. Spectator), novinar, publicist i pjesnik (Premantura, 21. IX. 1905 – Zagreb, 15. IX. 1988). Rođen je u težačkoj obitelji. Radio je kao nadničar, trgovac drvom. Sa šesnaest godina u Premanturi je izdavao humoristički list Trubilo, a s devetnaest u Trstu uređivao jedini hrvatski tjednik pod Italijom, Istarsku riječ. Učiteljsku školu polazio je u Šibeniku, gdje je radio kao trgovački pisar. U tršćanskoj Istarskoj riječi započeo je surađivati 1924., a 1928. pred fašistima je pobjegao u Split, potom u Zagreb, gdje je surađivao u polit. rubrici gosp. lista Jugoslavenski Lloyd i Novostima kao vanjskopolit. i gl. urednik te uređivao tjednik Istra (1931-36). Postao je glavnim urednikom Novosti (1936).