Istarska riječ

Istarska riječ, tjednik za pouku, gospodarstvo i politiku istarskog naroda, koji je izlazio u Trstu od 11. I. 1923. do 10. I. 1929. Ukupno je tiskano 316 brojeva na 4, a prigodno na 6 stranica.

Svaki drugi četvrtak objavljivan je prilog Mali Istranin, odn. Narodni gospodar. I. r. pojavila se kao rezultat kompromisa sučeljene kršćanske i liberalne struje u sklopu Pododbora za Istru Političkoga društva Edinost, koje su do tada, također u Trstu, imale svoja glasila – Pučki prijatelj i Staru Našu slogu. Kao izdavači bili su naznačeni Stojan Brajša i Ivan Stari do listopada 1923., a od tada do gašenja lista samo Ivan Stari. Odgovorni urednik bio je Ivan Marija Micheluzzi, ali su uređivačku politiku, usmjerenu vrlo oštro ponajprije protiv asimilatorske faš. politike, vodili M. Vratović te A. Iveša i I. Mihovilović. Od 10.VII.1924. do gašenja lista I. Stari bio je izdavač, direktor i odgovorni urednik. Poput ostaloga hrv. i slov. tiska, I. r. je od prve godine izlaženja bila na udaru faš. režima: slijedom dekreta o obveznoj dvojezičnosti od 25.X.1923. izlazila je istodobno na hrvatskom i talijanskom, s Vratovićevim uvodnikom Dies irae...Nakon intervencije J. Wilfana kod vlasti u Rimu, dekret o dvojezičnosti je povučen. Kako je posebnim dekretom od 26.II.1928. određeno da novine mogu uređivati samo članovi faš. novinarskog sindikata, poč. 1929. ugašene su sve slov. i hrv. novine, pa tako i Istarska riječ. Uredništvo Istarske riječi bilo je 1923–28. izdavač istarskih nar. kalendara Jurina i Franina, 1924. Istarskih narodnih pjesama, 1928. pripovijesti E. Radetića Kad se užge mlada krv i dr. poučnih publikacija, priređenih u tiskari Edinosti u Trstu.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Baladur