Žejane

Žejane, naselje na Ćićariji 18 km sjeverozapadno od Matulja u Primorsko-goranskoj županiji (45°26′N; 14°12′E; 618 m nadm. vis.); 141st. (2001), općina Matulji. Smješteno je pokraj županijske ceste koja od Muna vodi prema Opatiji i Rijeci, u krškoj dolini između dvaju ćićarijskih grebena.