Fašizam

Fašizam, polit. sustav i doktrina koji počivaju na totalitarizmu, korporativizmu, nacionalizmu i imperijalizmu, odrednicama tzv. službene politike od dolaska Benita Mussolinija na vlast 1922. U Istri se javlja 1919. kao pokret marginalne polit. grupacije, pokret elite s protustranačkim organizacijskim i idejnim ustrojstvom. Te je godine djelovanje faš. squadri (odreda) i njima bliskih nacionalista, imalo sporadičan i promidžbeni dnevnopolit. značaj.