Rim

Rim, naselje i arheol. lokalitet kraj Roča (45°23′N; 14°3′E; 209 m nadm. vis.); 26 st. (2001), poljodjelstvo i stočarstvo. U rim. doba bilo je veće naselje starosjedilačkog stanovništva, ispod prapov. gradine i srednjovj. kaštela Roč. Pronađeni su brojni rim. kameni spomenici, natpisi i reljefi iz I. i II.st., uzidani u kućama i stajama na širem prostoru ispod Roča.