Sopelica

Sopelica, aerofono i najmanje istar. nar. glazbalo. Duga je oko 30 cm, ima oblik roženice (sopele), a dijelovi su joj prebiralica i pisak, napravljen od meka drva (poput piska u svirale ili vidalice).

Na prebiralici ima 7 rupica (škuljica), šest s prednje i jednu sa stražnje strane (za palac), među kojima je razmak oko 2,5 cm. Ton joj je slabijega intenziteta. Upotrebljava se kao samostalno, solističko glazbalo. Među poznatijim graditeljima sopelica bio je Anton Peteh iz Petešljara kraj Žminja, koji ju je nazivao šurlom, a među sviračima Drago Draguzet iz Ližnjana. Sve je rjeđe u uporabi, ali na 38. smotri narodne glazbe i plesa Istre 9. VIII. 2003. u Pazinu sudjelovala je u izvođenju Glavaševe mantinjade u rijetkoj kombinaciji s vidalicama.

LIT.: R. Pernić, Meštri, svirci i kantaduri, istarski narodni pjevači, svirači i graditelji glazbala, Buzet 1997.

M. Marić