Tamaro, Marco

Tamaro, Marco, novinar i povjesničar (Piran, 1842. - Poreč, 25.I.1905.).

Niže škole završio je u Kopru, a 1867. diplomirao je pravo na Sveučilištu u Padovi. Nakon toga obnašao je dužnost tajnika pokrajinskog Istarskog sabora u Poreču. Jedan je od utemeljitelja tjednika L'Istria te njegov glavni urednik (1882.-1903.). Bio je tajnik udruge Società istriana di archeologia e storia patria od osnutka 1884.

Njegovo najvažnije, dvosveščano djelo Città e castella dell'Istria (1892.-93.) posvećeno je Puli, Vodnjanu i Rovinju. Objavio je i članke o Giuseppeu Tartiniju i Gian Rinaldu Carliju.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Cesare Pagnini, Marco Tamaro, Pagine Istriane, 1950., 4; isti, Marco Tamaro e il giornalismo istriano, Trieste 1950.; Francesco Semi, Istria e Dalmazia. Uomini e tempi, I, Udine 1991.; Miroslav Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. stoljeće), Pula 1995.

Slučajna natuknica

De Berti, Antonio