Zoričić, Đurđica

Zoričić, Đurđica, ekonomistica (Pleternica, 22.X.1938 – Pula, 2.X.1998). Diplomirala je na Višoj medicinskoj školi u Puli 1961. te do 1983. radila u Medicinskom centru u Puli (danas Opća bolnica).

Magistrirala je ekonomiju, a 1986. i doktorirala na Sveučilištu u Rijeci. Na Višoj ekonomskoj školi »Dr. Mijo Mirković« u Puli (danas Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«) predavala je od 1983. kolegije Počela ekonomije, Ekonomija rada i Politička ekonomija. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 1991., a redovite profesorice 1997. Na dekansku je dužnost birana 1993. i 1995. Istodobno je bila pročelnica Katedre za ekonomske teorije i sociologiju. Bila je zastupnica u Saboru SR Hrvatske (1978–82) i predsjednica saborskog Odbora za društvene djelatnosti. Bila je članica uredničkog odbora časopisa Gospodarstvo Istre, članica programskog odbora i predsjednica organizacijskog odbora skupa Susreti na dragom kamenu te voditeljica i suradnica mnogih znanstvenih projekata. Objavila je mnogobrojne znanstvene i stručne radove. Djela: Vrednovanje programa i rezultata društvenih djelatnosti (1988) i Ljudski potencijali u gospodarskom razvoju (1996).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Vidali, Vittorio